Sulama-Tarımsal Su Sayaçları (Pulse)

Tek Hüzmeli Sulama & Tarımsal Woltman Kuru Tip (Soğuk) Su Sayaçları

Teknik Datalar

Teknik Çizimler


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Ticaret bakanlığının 2004/22/AT MI-001 Ölçü aletleri Yönetmeliğinin ölçüm fonksiyonu olan cihazları ve sistemlerini kapsayan 3561 sayılı Ölçüler ve Ayar Kanunu ile 4703 sayılı Ürünlere ilişkin Teknik mevzuatın hazırlanması ve uygulanmasına dair kanuna dayanılarak 31/03/2004 tarihli ve 2004/22/EC sayılı Ölçü Aletleri Direktifine paralel olarak OIML R49 ve TS EN 14154 standartlarına göre su sayaçları üretimi ve tamir, bakım, ölçü ayarları yapmaya yetkilidir.

Yazdır